FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माटो जाँच शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 03/18/2022 - 17:03

फलफूल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 03/16/2022 - 07:06

निर्माण सामाग्री खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 01/13/2022 - 19:05 PDF icon 4x16cc Kakani GP Notice Final.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 11/28/2021 - 08:26

पाइप खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना ! ! !

७८/७९ 11/23/2021 - 12:07 PDF icon page 2 (1).pdf

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 10/06/2021 - 21:51 PDF icon kakani notice.pdf

2078-079 को ठेक्का प्रकृया सम्बन्धि सूचना !

७८/७९ 09/30/2021 - 08:29 PDF icon notice Sadak (1).pdf

नदीजन्य पदार्थ संकलन /उत्खनन् तथा बिक्रिशुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 15:24

सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा सुचना

७५/७६ 09/05/2018 - 16:51 PDF icon सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा सुचना.pdf