FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा (Installation of Solar Backup)

८०/८१ 06/12/2024 - 23:03

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशायको सूचना

८०/८१ 05/24/2024 - 12:00

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 04/18/2024 - 22:20

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/05/2024 - 14:32

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/05/2024 - 14:30

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशायको सूचना

८०/८१ 02/11/2024 - 09:23 PDF icon Kakani gaupalika (Kap Media) 25 magh 2080 nep.pdf

सुचिकृत हुने तथा कोटेशन दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

७९-८० 01/13/2024 - 22:20 PDF icon CamScanner 01-11-2024 15.04_1 (1).pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको सूचना

८०/८१ 01/13/2024 - 10:21

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशायको सूचना

८०/८१ 01/04/2024 - 15:18

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशायको सूचना

८०/८१ 12/21/2023 - 12:13

Pages