FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा न. ८ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:27 PDF icon ward 8.pdf

वडा न. ७ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:25 PDF icon ward 7.pdf

वडा न. ६ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:23 PDF icon ward 6.pdf

वडा न. ५ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:19 PDF icon ward 5.pdf

वडा न. ४ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:16 PDF icon ward 4.pdf

वडा न. ३ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:14 PDF icon ward 3.pdf

वडा न. २ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:11 PDF icon Ward 2.pdf

वडा न. १ को आ.ब. २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/27/2018 - 17:00 PDF icon ward 1.pdf

ककनी गाउँपालिका योजनामा खर्च तथा बाडफाँड २०७५

७५/७६ 09/23/2018 - 14:01 PDF icon ककनी गाउँपालिका योजनामा खर्च तथा बाडफाँड २०७५.pdf