FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ककनी गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:24 PDF icon ककनी गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता नियमावली, २०७५.pdf
शिक्षा कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:23 PDF icon शिक्षा कार्यबिधि २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिका लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:20 PDF icon ककनी गाउँपालिका लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ .pdf
ककनी गाउँपालिका जलस्र्रोत उपयोग नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:18 PDF icon ककनी गाउँपालिका जलस्र्रोत उपयोग नियमावली, २०७५.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:17 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
ककनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियामावली २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:12 PDF icon ककनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियामावली २०७५.pdf
ककनी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:09 PDF icon ककनी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
ककनी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 12:08 PDF icon ककनी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिकाको न्याय सम्पादन कार्य विधि ऐन २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:42 PDF icon ककनी गाउँपालिकाको न्याय सम्पादन कार्य विधि ऐन २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिका भित्र रहेका अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:40 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf

Pages