FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ककनी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय दर्ता गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:39 PDF icon ककनी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय दर्ता गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिका भित्र रहेको जलस्रोतको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:37 PDF icon ककनी गाउँपालिका भित्र रहेको जलस्रोतको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
ककनी गाउँसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:16 PDF icon ककनी गाउँसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:14 PDF icon ककनी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेकोे ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:11 PDF icon ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेकोे ऐन, २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको लागि बनेको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:10 PDF icon ककनी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको लागि बनेको आचारसंहिता, २०७५.pdf
ककनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:07 PDF icon ककनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
प्राबिधिक कर्मचारी करारमा नियुत्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/18/2018 - 11:58 PDF icon प्राबिधिक कर्मचारी करारमा नियुत्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५.pdf

Pages